,,Bądźmy zdrowi - wiemy,więc działamy''
  • W dniu 7 czerwca 2016r. w dwóch grupach dzieci 5-letnich,został zrealizowany projekt pt. ,,Bądżmy zdrowi - wiemy, wiec działamy''. W ramach tego projektu została przeprowadzona pogadanka z zaproszonym gościem Panem mgr Dariuszem Pociechą ,nauczycielem wychowania fizycznego.Pogadanka dotyczyła zdrowego stylu życia i odżywiania.Ponadto w ramach projektu dzieci wykonały samodzielnie ,,sałatkę owocową''. Wcześniej zapoznały się z różnymi rodzajami owoców,a także jaki maja znaczenie odżywcze. Został przeprowadzony instruktaż i plan wykonania poszczególnych czynności przy sporządzeniu sałatki owocowej. Projekt był zrealizowany pod opieką wychowawczyń grup dzieci 5-letnich Pani mgr Doroty Nowak i Pani mgr Beaty Tonak
  • Projekt edukacyjny w grupie 5 - latków pt. ,,Bądźmy zdrowi - wiemy,więc działamy'' - fotorelacja