Facebook

Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. "Bezpieczeństwo w Internecie"

  W roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjum w Obrzycku realizowany był projekt edukacyjny pt.: „Bezpieczeństwo w Internecie” pod opieką p. Marii Łukaszewicz - Lupka. Skład grupy projektowej stanowili: Marcel Małecki kl. III A, Damian Laszczewski kl. III B, Sebastian Peksa kl. III B, Adrian Wachowiak kl. III B, Kamil Mucha kl. III B, Norbert Koza kl. III B.  Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, uświadomienie dzieciom, nauczycielom, rodzicom, młodzieży  zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci, wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do nieodpowiednich stron.

                                                                M. Ł.