Facebook

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania aktualne dokumenty. Drzwi otwarte dla rodziców oraz ich dzieci chcących uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej zostały odwołane.

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Informacja dla rodziców i uczniów
Szanowni rodzice!
Drodzy uczniowie!
Jutro, tj. 16 kwietnia 2019 r., zajęcia dla uczniów klas IV-VIII SP i III GIM odbędą się według zmienionego 5-godzinnego planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku.  Odwozy o godzinie 12.30.  Środa, 17 kwietnia 2019 r., ze względu na część językową egzaminu ósmoklasisty, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Po świętach tj. od 24 kwietnia 2019 r. pracujemy w normalnym trybie.
                                                       Z poważaniem
                                                            dyrektor Anna Rudy