Facebook

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania aktualne dokumenty. Drzwi otwarte dla rodziców oraz ich dzieci chcących uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej zostały odwołane.

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Aktywna Tablica
a27 maja odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa w ramach projektu "Aktywna Tablica". Uczestniczyli w niej uczniowie klasy VIb, nauczyciele szkół partnerskich z Chojna i Kiszewa, a także rodzice i uczniowie innych klas oraz nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły. Głównym celem lekcji przeprowadzonej przez panią Katarzynę Zagulską-Nowak i panią Alicję Kaczmarek było pokazanie możliwości i wykorzystania tablicy interaktywnej oraz monitora dotykowego w procesie dydaktycznym.
  
 a1  a3 a4   a5