Biblioteka szkolna

 

GODZINY OTWARCIA
 
PONIEDZIAŁEK  7.30  – 14.30

WTOREK  7.30  – 14.30

ŚRODA  7.30 – 14.30

CZWARTEK  7.30 – 14.30

PIĄTEK  7.30 – 13.30

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
 
Już od 17 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. W tym roku tematem przewodnim święta jest hasło „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”.
Do obchodów przyłączyła się również nasza szkolna biblioteka podejmując działania promujące bibliotekę i czytelnictwo.
Zapraszam do udziału w następujących zajęciach: 
1. „W czytelni nie musisz się nudzić” (zabawy, krzyżówki, rebusy, kolorowanki i in. zadania, które pomagają ćwiczyć umysł).
2.  "Tydzień  z  bajką" - w  czytelni w  na  piątej  godzinie  lekcyjnej  dzieci  ze świetlicy  słuchać będą  bajek.
3.  "Moje  ulubione  zwierzątko" - konkurs  plastyczny  dla  uczniów  klas I-III. 
 
                                                     Oprac. E. Huet

 

Biblioteka istnieje w Szkole od 1948 r. (pierwszy wpis do inwentarza pochodzi właśnie z tego roku). Obecnie w  bibliotece znajduje się księgozbiór liczący 13674 vol. oraz pokaźny zbiór płyt CD z muzyką poważną, filmów V H S i D V D. W bibliotece znajduje się także punkt wypożyczeń podręczników szkolnych.

Najstarsza książka znajdująca się w księgozbiorze biblioteki to „Bajki i powiastki” A. Mickiewicza wydana w 1919 r. nakładem Gebethnera i Wolffa.

Biblioteka mieści się w dawnej sali nr 10 przy sekretariacie. 

Cały księgozbiór i zbiory audiowizualne zostały skomputeryzowane. Także wypożyczenia prowadzone są komputerowo. Uczniowie klas pierwszych otrzymują tzw. Kartę czytelnika na podstawie, której mogą wypożyczać książki. Biblioteka pracuje w systemie „Sowa” oraz "Mol". 

W grudniu 2007 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bibliotece zostały zainstalowane 4 komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kserokopiarka, fax i drukarka). Utworzone zostało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które działa od stycznia 2008 r. Centrum działa w ramach biblioteki, dlatego godziny otwarcia biblioteki zostały zmienione (wywieszka na drzwiach), został ułożony regulamin centrum (znajduje się w bibliotece). Z centrum mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji.

 

Ewa Huet – nauczyciel bibliotekarz