Biblioteka szkolna

GODZINY OTWARCIA 2018/2019

PONIEDZIAŁEK 7:30 - 12:00; 14:00 -15:30
WTOREK 7:30 - 12:00  ;  13:00 -14:30
ŚRODA 7:30 - 12:00 ; 14:00 -15:30
CZWARTEK 7:30 - 13:30
PIĄTEK 7:30 - 13:30
 
  
Biblioteka istnieje w Szkole od 1948 r. (pierwszy wpis do inwentarza pochodzi właśnie z tego roku). Obecnie w  bibliotece znajduje się księgozbiór liczący 13674 vol. oraz pokaźny zbiór płyt CD z muzyką poważną, filmów V H S i D V D. W bibliotece znajduje się także punkt wypożyczeń podręczników szkolnych.

Najstarsza książka znajdująca się w księgozbiorze biblioteki to „Bajki i powiastki” A. Mickiewicza wydana w 1919 r. nakładem Gebethnera i Wolffa.

Biblioteka mieści się w dawnej sali nr 10 przy sekretariacie. 

Cały księgozbiór i zbiory audiowizualne zostały skomputeryzowane. Także wypożyczenia prowadzone są komputerowo. Uczniowie klas pierwszych otrzymują tzw. Kartę czytelnika na podstawie, której mogą wypożyczać książki. Biblioteka pracuje w systemie „Sowa” oraz "Mol". 

W grudniu 2007 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bibliotece zostały zainstalowane 4 komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kserokopiarka, fax i drukarka). Utworzone zostało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które działa od stycznia 2008 r. Centrum działa w ramach biblioteki, dlatego godziny otwarcia biblioteki zostały zmienione (wywieszka na drzwiach), został ułożony regulamin centrum (znajduje się w bibliotece). Z centrum mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji.