Dyrekcja

 Dyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
mgr Anna Rudy

 Wicedyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
mgr Danuta Jóźwiak

 W każdy  wtorek, w godzinach od 12.00- 15.00 istnieje możliwość indywidualnych spotkań rodziców z dyrekcją szkoły  lub - w dowolnym, dogodnym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym.