Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbyło się na małej sali gimnastycznej na które zaproszono rodziców. Dzieci przygotowały program artystyczny : wiersze, piosenki. Otrzymały dyplomy ukończenia oddziału zerowego oraz piękne prezenty przygotowane przez rodziców.

 

Pożegnaliśmy się : dzieci, wychowawczynie i rodzice i życzyliśmy słonecznego i bezpiecznego wypoczynku.

Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci zaczęliśmy WAKACJE!