Facebook

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania aktualne dokumenty. Drzwi otwarte dla rodziców oraz ich dzieci chcących uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej, odbędą się 21 marca (sobota) o godzinie 10.00. Zbiórka w budynku przedszkola.

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Opłaty za obiady

 

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej należy wnosić na niżej podane dane.

Wpłat należy dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca.

 

Zespół Szkół w Mieście Obrzycko
plac Lipowy 12, 64-520 Obrzycko
numer konta: 16 8961 0002 2011 0100 1094 0004
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, STOŁÓWKA

 
Opłata za obiady za miesiąc luty 2020 r. wynosi:
• dla uczniów: 60,00 zł (15 dni, po 4,00 zł)
• dla nauczycieli: 82,50 zł (15 dni, po 5,50 zł)
 

Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2020 r. wynosi:
• dla uczniów: 56,00 zł (14 dni, po 4,00 zł)
• dla nauczycieli: 77,00 zł (14 dni, po 5,50 zł)

 
Opłata za obiady za miesiąc grudzień 2019 r. wynosi:
• dla uczniów: 56,00 zł (14 dni, po 4,00 zł)

• dla nauczycieli: 77,00 zł (14 dni, po 5,50 zł)
 
 
Opłata za obiady za miesiąc listopad 2019 r. wynosi:
• dla uczniów: 76,00 zł (19 dni, po 4,00 zł)
• dla nauczycieli: 104,50 zł (19 dni, po 5,50 zł)
 

Opłata za obiady za miesiąc październik 2019 r. wynosi:
• dla uczniów: 88,00 zł (22 dni, po 4,00 zł)
• dla nauczycieli: 121,00 zł (22 dni, po 5,50 zł)