Opłaty
Wnoszenie opłat za posiłki od 01.01.2019 r.
Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca od 01.01.2019  przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkól w Obrzycku nr 64 8961 1012 0010  0100 1094 0001.
 
Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi:
uczniowie - 49,00 zł
nauczyciele – 70,00 zł
Opłatę za miesiąc grudzień proszę regulować u kierownika świetlicy.