Opłaty
Szanowni rodzice!
Proszę o wpłacanie za obiady na niżej podany nr konta:
Zespół Szkół w Mieście Obrzycko nr 16 8961 0002 2011 0100 1094 0004,
podając  nazwisko i imię dziecka oraz dopisek „Stołówka”.
 
Opłata za obiady za miesiąc kwiecień 2019
wynosi: uczniowie: 56,00 zł
nauczyciele: 80,00 zł
 
 Wpłat należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.