Facebook

Opłaty za obiady

 

Opłaty za obiady w stołówce szkolnej należy wnosić na niżej podane dane.

Wpłat należy dokonywać do 15. dnia każdego miesiąca.

 

Zespół Szkół w Mieście Obrzycko
plac Lipowy 12, 64-520 Obrzycko
numer konta: 16 8961 0002 2011 0100 1094 0004
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, STOŁÓWKA

 

Opłata za obiady za miesiąc październik 2019 r. wynosi:
• dla uczniów: 88,00 zł (22 dni, po 4,00 zł)
• dla nauczycieli: 121,00 zł (22 dni, po 5,50 zł)