Organizacja
Świetlica szkolna pełni na terenie szkoły funkcje  opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w godzinach od 7:00 do 15:00.
Kierownikiem świetlicy jest Ewa Huet
Nauczyciele, którzy pracują w świetlicy szkolnej:
Ewa Huet
Anna Rudy
Katarzyna Greczka
Agnieszka Kurowska
Paulina Kostera
Dorota Rogalska
Joanna Nitek
Ewelina Gacek
Anna Niedźwiecka-Kijek