Facebook

Informacja: rekrutacja do przedszkola

 

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania
listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola.

 

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Program


Program zajęć pozalekcyjnych dla klas IV szkoły podstawowej KODzKOTEM