Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Remont i przebudowa węzłów sanitarnych w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko – część C”

Załączniki:
PlikOpis
Pobierz (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty