Facebook

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania aktualne dokumenty. Drzwi otwarte dla rodziców oraz ich dzieci chcących uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej zostały odwołane.

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Przetwarzanie danych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych