Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Przewodnicząca: p. Magdalena Klause
Zastępca Przewodniczącej: p. Bartosz Kaczmarek
Skarbnik: p. Agnieszka Michalska
Sekretarz: p. Agnieszka Pietrzak
Członek Prezydium: p. Anna Walkowiak