Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW  ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

Przewodnicząca: p. Magdalena Klause
Zastępca Przewodniczącej: p. Bartosz Kaczmarek
Skarbnik: p. Agnieszka Michalska
Sekretarz: p. Anna Walkowiak
Członek Prezydium: p. Paulina Koziołek