PREZYDIUM RADY Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący
Pan Bartosz Kaczmarek

Zastępca Przewodniczącego
Pani Anna Walkowiak

Skarbnik
Pani Alina Jóźwiak

Sekretarz
Pani Julita Otulakowska

Członkowie Prezydium
Pani Paulina Koziołek, Pani Anna Gendera

Dane aktualne na dzień 18 września 2019 r.