Facebook

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczono do pobrania aktualne dokumenty. Drzwi otwarte dla rodziców oraz ich dzieci chcących uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej, odbędą się 21 marca (sobota) o godzinie 10.00. Zbiórka w budynku przedszkola.

Z poważaniem
dyrektor Anna Rudy

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko


PREZYDIUM SAMORZĄDU w roku szkolnym 2019/2020


Przewodnicząca

Teresa Tomaszewska

Zastępca Przewodniczącej
Mateusz Rosada

Sekretarz
Antonina Grygier

Skarbnik
Emil Nowak

Opiekunowie
Hanna Kurowska, Paulina Kostera

 

Dane aktualne na dzień 1 października 2019 r.