Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Mikołaj kasprzak

Zastępca przewodniczącego: Maciej Gacek

Skarbnik: Jędrzej Kaszkowiak

Protokolant: Emil Nowak

Opiekun: Katarzyna Zagulska - Nowak