PREZYDIUM SAMORZĄDU Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca
Teresa Tomaszewska

Zastępca Przewodniczącej
Mateusz Rosada

Sekretarz
Antonina Grygier

Skarbnik
Emil Nowak

Opiekunowie
Hanna Kurowska, Paulina Kostera

Dane aktualne na dzień 1 października 2019 r.