Podsumowanie I półrocza

p7W poniedziałek 22 stycznia na apelu podsumowaliśmy pracę uczniów klas 4-7 oraz klas 2-3 gimnazjum w pierwszym półroczu. Przewodniczący przedstawili dokonania swoich klas. Pani dyrektor wręczyła odznaki "Wzorowy uczeń"  tym, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. Uczniowie ze średnią przynajmniej 5,01 dostali dodatkowo stypendium Rady Rodziców. Najwyższą średnią oraz tytuł Prymusa Szkoły Podstawowej otrzymała Malwina Jarysz. Wśród uczniów klas gimnazjalnych najlepsze wyniki w nauce uzyskała Anna Gumna.

 p4  p5  p6  p8
 p9  p10  p12  p14
 p15  p1  p2  p3