Obchody Dnia Łamigłówek

l4
Samorząd uczniowski zorganizował 29 stycznia w szkole obchody Dnia Łamigłówek. Każdy uczeń podczas długiej przerwy mógł rozwiązać wybrane przez siebie zadania. Zaangażowanie i radość z jaką uczniowie rozwiązywali polecenia dowodzą tego, że łamigłówki nie są im straszne. Celne odpowiedzi nagradzane były cukierkami. Osoba, która rozwiązała poprawnie najwięcej zdań zostanie okrzyknięta „Królem Łamigłówek”. Wyniki wkrótce!

 l1  l2 l3   l5