Lekcja pomocy przedmedycznej

p7W poniedziałek 19 marca na lekcji wychowawczej uczniowie klasy 5a poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zaprezentowane przez pana Leszka Nawrockiego. Obserwowali czynności oceniające stan poszkodowanego oraz w jaki sposób bezpiecznie udzielić mu pierwszej pomocy. Następnie pod czujnym okiem prowadzącego samodzielnie wykonywali wszystkie obserwowane wcześniej zadania. Spotkanie przygotowało uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz pozwoliło na zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach życia codziennego. Bardzo dziękujemy panu Leszkowi za tę cenną lekcję.

 p1  p2  p3
 p4  p5  p6