Czytelnictwo

Biblioteka szkolna otrzyma wsparcie finansowe w ramach NARODOWEGO PROGRAMU  ROZWOJU  CZYTELNICTWA. 
Kwota wsparcia to 12 000 zł oraz  wkład własny w kwocie 3000 zł. Otrzymane środki przeznaczymy na zakup nowości i lektur do biblioteki.
                                    ( E.Huet)