Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - informacja

          SZANOWNI  RODZICE!
 W dniach 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja 2018 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów rodziców pracujących. Jeżeli Państwo pragniecie zapisać swoje dzieci na te zajęcia, to proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły do piątku 27. 04. 2018 r. (osobiście lub telefonicznie (61) 29 13 129