Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze - informacja
          SZANOWNI  RODZICE!
 W dniu 1 czerwca 2018 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów rodziców pracujących. Jeżeli Państwo pragniecie zapisać swoje dzieci na te zajęcia, to proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły do środy 30. 05. 2018 r. (osobiście lub telefonicznie (61) 29 13 129