Facebook

"Sprzątanie świata - Polska".

s3
1 października uczniowie klasy 5 c wraz z wychowawcą wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata - Polska". To międzynarodowa kampania, która polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dzieci potraktowały to zadanie jak wyzwanie. W niecałe 45 minut uzbierały kilkanaście worków odpadów.

 s1  s2 s4   s6