Konkurs - informacja
RADA RODZICÓW
ogłasza konkurs na
WIENIEC NIEPODLEGŁOŚCIOWY
 
 Zasady konkursu
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie klasy szkoły podstawowej i  gimnazjum oraz oddziały przedszkolne
2. Stroik musi być w tonacji biało-czerwonej
3. Przewidziano nagrody pieniężne za udział w kwocie 50 zł.
4. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 26 października 2018 r.