Facebook

Kurs - informacja

 W Zespole Szkół w Obrzycku
odbędzie się kurs na kierowników
i opiekunów wycieczek.

Zapisy + wpłata 50 zł. do listopada 2018 r.
w sekretariacie szkoły.
Data szkolenia zostanie podana w terminie późniejszym.