Fluoryzacja - informacja

FLUORYZACJA
   w szkole
11.03.2019 r. - klasy: IV, V, VI

12.03.2019 r. - klasy: I, II, III sz.p.