Informacja dla rodziców i uczniów
Szanowni rodzice!
Drodzy uczniowie!
Jutro, tj. 16 kwietnia 2019 r., zajęcia dla uczniów klas IV-VIII SP i III GIM odbędą się według zmienionego 5-godzinnego planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku.  Odwozy o godzinie 12.30.  Środa, 17 kwietnia 2019 r., ze względu na część językową egzaminu ósmoklasisty, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Po świętach tj. od 24 kwietnia 2019 r. pracujemy w normalnym trybie.
                                                       Z poważaniem
                                                            dyrektor Anna Rudy