Aktywna Tablica
a27 maja odbyła się w naszej szkole lekcja pokazowa w ramach projektu "Aktywna Tablica". Uczestniczyli w niej uczniowie klasy VIb, nauczyciele szkół partnerskich z Chojna i Kiszewa, a także rodzice i uczniowie innych klas oraz nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły. Głównym celem lekcji przeprowadzonej przez panią Katarzynę Zagulską-Nowak i panią Alicję Kaczmarek było pokazanie możliwości i wykorzystania tablicy interaktywnej oraz monitora dotykowego w procesie dydaktycznym.
  
 a1  a3 a4   a5