Informacja świetlicy szkolnej

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2017/18 prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i złozenie jej w świetlicy szkolnej. Karta zgłoszeniowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów korzystajacych z dowozów/odwozów organizowanych przez szkołę. Karty zgłoszeniowe dzieci otrzymają od wychowawców klas.

Trwają zapisy na obiady w roku szkolnym 2017/2018. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do wychowawcy świetlicy szkolnej p. Katarzyny Greczka.