Szkolny konkurs na logo szkoły - informacja

KONKURS NA LOGO SZKOŁY (ZDJĘCIE PROFILOWE)


Już jutro 14 września ruszamy z konkursem na LOGO SZKOŁY, które jednocześnie będzie nowym zdjęciem profilowym. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

Zapraszamy wszystkich do udziału.

Udostępniajcie

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO (ZDJĘCIE PROFILOWE FB) ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH - pod więcej

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO (ZDJĘCIE PROFILOWE FB) ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły są Dyrektor Szkoły p. A. Rudy, administratorzy strony FB (A. Kaczmarek, H. Kurowska, B. Michalak) oraz H. Pociecha
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego logo (zdjęcia profilowego FB) dla Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz jako zdjęcie profilowe na profilu FB.
3. Konkurs trwa od 11.09 – 30.09.2017
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele,
rodzice i absolwenci.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz
Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace mogą być wykonane jako grafika komputerowa lub rysunek, nadesłane w formie elektronicznej.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
- wzbudzać pozytywne emocje,
-składać się :
· tylko z logotypu (stylizacji literowej)
· tylko z elementu graficznego będącego symbolem
· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
- imię i nazwisko,
- klasę (adres zamieszkania)
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 30.09.2017 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność
projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1.Dyrektor szkoły, przedszkola. A. Rudy
2. Administratorzy strony FB (A. Kaczmarek, H. Kurowska, B. Michalak)
3. Przedstawiciel Rady Rodziców
4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
5. Nauczyciel plastyki, H. Pociecha
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę
konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 13.10.2017 r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz profilu FB.