Świetlica Środowiskowa - informacja

Świetlica Środowiskowa zaprasza!!!

Od poniedziałku, 25 września wznawia pracę Świetlica Środowiskowa w Zespole Szkół w Obrzycku. Zajęcia prowadzić będą pedagog specjalny Angelika Małecka oraz instruktor terapii uzależnień (w trakcie studiów pedagogicznych) Marcin Charmaciński.
Świetlica czynna będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 18:00 (w czwartki wyjątkowo od godz. 16:15). Zajęcia, oczywiście, bezpłatne.
Zadania świetlicy:
- organizowanie dzieciom czasu wolnego: pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym;
- dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci;
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
- organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem;
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych - wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny;
- zapewnienie opieki wychowawczej;
- współpraca z rodziną dziecka.
Prosimy zgłoszenia (podpisane przez rodziców) dostarczać do sekretariatu szkoły. Treść: „Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa) w roku szkolnym 2017-2018 w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Zespole Szkół w Obrzycku”.
W drodze na zajęcia i po odpowiedzialność za ucznia ponoszą rodzice.
                                                      Burmistrz Obrzycka Maciej Bieniek