„Program dla szkół”


Informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych. 

 W ramach programu dzieci bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz biorą udział w działaniach edukacyjnych przeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
· owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
· warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
· soki: owocowe, warzywne, mieszane
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
Produkty mleczne objęte programem to:
· mleko białe
· jogurt naturalny
· kefir naturalny
· serek twarogowy
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
 
ILOŚCI PORCJI:
 
komponent owocowo-warzywny:
84 porcje, tj. 20 tygodni w roku szkolnym x  (co najmniej ) 4 dni w tygodniu- (10 tygodni w semestrze),
 
komponent mleczny:
74 porcje, tj. 20 tygodni x  (co najmniej) 3 dni w tygodniu - (10 tygodni w semestrze).
 
KOSZYK MLECZNY
mleko białe 0,25 l- 48 porcji;
jogurt naturalny 150 g- 8 porcji;
kefir 150g- 10 porcji;
ser twarożkowy 150 g - 8 porcji.
 
KOSZYK OWOCOWO-WARZYWNY:
jabłka                                      (24 porcje);
gruszki                                    (10 porcji);
truskawki                               (2 porcje);
śliwki                                      (2  porcje);
marchew                                 (16 porcji);
rzodkiewka                             (11 porcji);
papryka                                  (2 porcje);
pomidory                                 (8 porcji);
kalarepa                                  (5 porcji);
 soki owocowe i warzywne         (4 porcje).
 
 
Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół. Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów.
 W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów. Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa 
w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.
                                                       Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
                                                      Departament Wspierania Konsumpcji