Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
Już od 17 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych. W tym roku tematem przewodnim święta jest hasło „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”.
Do obchodów przyłączyła się również nasza szkolna biblioteka podejmując działania promujące bibliotekę i czytelnictwo.
Zapraszam do udziału w następujących zajęciach: 
1. „W czytelni nie musisz się nudzić” (zabawy, krzyżówki, rebusy, kolorowanki i in. zadania, które pomagają ćwiczyć umysł).
2.  "Tydzień  z  bajką" - w  czytelni w  na  piątej  godzinie  lekcyjnej  dzieci  ze świetlicy  słuchać będą  bajek.
3.  "Moje  ulubione  zwierzątko" - konkurs  plastyczny  dla  uczniów  klas I-III. 
 
                                                          Oprac. E. Huet
 
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III .
Temat: "Moje  ulubione  zwierzątko"  - pod więcej
 
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III .
Temat: "Moje  ulubione  zwierzątko" 
1. Celem konkursu jest:  rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych wśród dzieci.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III .
3. Prace powinny być wykonywane indywidualnie i samodzielnie; format A4; technika jedna lub łączona: kredki, pastele, farby, wycinanki ( bez sypkich dodatków), itp. 
4. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.
5. Prace konkursowe należy złożyć w szkolnej bibliotece do 31.10.2017r. 
6. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie): imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu,  klasę oraz nazwisko wychowawcy lub opiekuna. 
7. Kryterium oceny będą: poprawność ukazania tematu pracy,  jakość wykonania,  oryginalność i pomysłowość.
8. Rozwiązanie konkursu nastąpi 08.11.2017 r.
9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. 
10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na  stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteki oraz w bibliotece szkolnej.