Świetlica środowiskowa zaprasza!

Od poniedziałku, 25 września wznawia pracę świetlica środowiskowa w Zespole Szkół w Obrzycku. Zajęcia prowadzić będą pedagog specjalny Angelika Małecka oraz instruktor terapii uzależnień (w trakcie studiów pedagogicznych) Marcin Charmaciński. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00 do 18:00 (w czwartki wyjątkowo od godz. 16:15). Zajęcia, oczywiście, bezpłatne.

Zadania świetlicy: organizowanie dzieciom czasu wolnego: pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym; dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci; pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej pracy z każdym dzieckiem; prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych - wspomagających rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny; zapewnienie opieki wychowawczej; współpraca z rodziną dziecka.

Prosimy zgłoszenia (podpisane przez rodziców) dostarczać do sekretariatu szkoły. Treść: „Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa) w roku szkolnym 2017-2018 w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Zespole Szkół w Obrzycku”. W drodze na zajęcia i po odpowiedzialność za ucznia ponoszą rodzice.

Burmistrz Obrzycka
Maciej Bieniek