System ocen
Przedmiotowe Systemy Oceniania

1. Przedmiotowy System Oceniania (ogólny) z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych; matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki, techniki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Obrzycku

2. Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. III gimnazjum

3. Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 4 szkoły podstawowej

4. Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 5 szkoły podstawowej

5. Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 6 szkoły podstawowej

6. Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 7 szkoły podstawowej

7. Przedmiotowy System Oceniania z j. polskiego w kl. IV-VII

8. Przedmiotowy System Oceniania z j. angielskiego w kl. IV-VIII

9. Wymagania edukacyjne z biologii dla kl.VII szkoły podstawowej

11. Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. II gimnazjum

12. Wymagania edukacyjne z biologii dla kl. III gimnazjum

13. Wymagania edukacyjne z chemii dla kl. VII szkoły podstawowej

14. Wymagania edukacyjne z chemii dla kl. II gimnazjum

15. Wymagania edukacyjne z chemii dla kl. III gimnazjum

16. Przedmiotowy System Oceniania z techniki i zajęć technicznych w kl. IV - VI szkoły podstawowej

17.  Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w kl. 5 szkoły podstawowej

18.  Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w kl. 6 szkoły podstawowej

19.  Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w kl. 7 szkoły podstawowej

20.  Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w kl. II gimnazjum

21. Wymagania edukacyjne z fizyki kl. VII szkoły podstawowej

22. Wymagania edukacyjne z fizyki kl. II gimnazjum 

23. Wymagania edukacyjne z fizyki kl. III gimnazjum

24. Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa w kl. III gimnazjum

25. Przedmiotowy system oceniania z historii w gimnazjum

26. Wymagania edukacyjne  z historii w klasie II gimnazjum

27. Wymagania edukacyjne  z historii w klasie III gimnazjum

28. Przedmiotowy system oceniania z wos w gimnazjum

29. Wymagania edukacyjne  z WOS w klasie II gimnazjum

30. Wymagania edukacyjne  z WOS w klasie III gimnazjum

31. Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. VII szkoły podstawowej

32. Przedmiotowy System Oceniania z j. niemieckiego w kl. II i III gimnazjum

33. Wymagania edukacyjne  z geografii w klasie II gimnazjum

34. Wymagania edukacyjne  z geografii w klasie III gimnazjum

35. Wymagania edukacyjne  z geografii w klasie VII szkoły podstawowej

36. Wymagania edukacyjne  z przyrody w klasie IV szkoły podstawowej

37. Wymagania edukacyjne  z przyrody w klasie V szkoły podstawowej

38. Wymagania edukacyjne  z przyrody w klasie VI szkoły podstawowej

39. Przedmiotowy System Oceniania z historii w szkole podstawowej

40. Wymagania edukacyjne z historii w kl. IV szkoły podstawowej

41. Wymagania edukacyjne z historii w kl. VII szkoły podstawowej

42. Przedmiotowy System Oceniania z j.angielskiego I-III sz.p.

43. Przedmiotowy System Oceniania z j.angielskiego w II i III gimnazjum

44. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w IV - VI szkoły podstawowej

45. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w IV - VIII szkoły podstawowej ośmioklasowej

46. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w II - III gimnazjum

47. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasa IV

48. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasa V

49. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasa VI

50. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki klasa VII

51. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki klasa IV

52. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki klasa V

53. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki klasa VI

54. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki klasa VII

55. Przedmiotowy System Oceniania z muzyki I-III gimnazjum

56. Przedmiotowy System Oceniania z plastyki I-III gimnazjum

57. Przedmiotowy System Oceniania z fizyki kl. 8 

58. Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 8

59. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki kl. 8

60. Przedmiotowy System Oceniania z chemii kl. 8 - wymagania ogólne

61. Przedmiotowy System Oceniania z chemii kl. 8 - wymagania szczegółowe

62. Przedmiotowy System Oceniania z biologii kl. 8

63. Przedmiotowy System Oceniania z biologii kl. V

64. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w kl. 5

65. Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w kl. 4