6 i 7 lutego uczniowie klasy 7a, 7b i 8a uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. W trakcie dwudniowych warsztatów, nasi uczniowie mieli możliwość porozmawiać na ważne tematy, takie jak szczęście, przyjaźń i miłość. Podczas prelekcji poruszono wiele istotnych problemów okresu dojrzewania, dużo miejsca poświęcono uczuciom i relacjom międzyludzkim. W ramach programu realizatorzy pomagali młodym ludziom uwierzyć, że możliwa jest realizacja najskrytszych pragnień, zwłaszcza tych o pięknej i trwałej miłości, zachęcali do unikania alkoholu, narkotyków i przemocy. Podczas spotkań można było bardziej poznać siebie, wymienić się poglądami i wiele nauczyć.
Ogromne podziękowania należą się trenerom prowadzącym warsztaty, p. Agnieszce i p. Andrzejowi za dwa dni ciekawych i pełnych emocji zajęć, a także Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, która sfinansowała realizację projektu w naszej szkole.