Dyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
mgr Krzysztof Furmaniak

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Mieście Obrzycko
mgr Danuta Jóźwiak

Telefon kontaktowy: (61) 291 31 29
Adresy e-mail:

dyrektor@zsobrzycko.pl
sekretariat@zsobrzycko.pl