Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Gmina Obrzycko, w której znajdowało się zlikwidowane PPGR, jest na liście JST, które kwalifikują się do złożenie wniosku. Jednym z głównych kryteriów jest wykazanie uczniów będących krewnymi w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), osób które pracowały w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości objętej PPGR.(Gaj Mały, Kobylniki, Obrowo, Brączewo).

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,

Dokumentację można pobrać ze strony szkoły www.spgajmaly.pl