Plan imprezy, plakat, regulamin pdf do pobrania – poniżej

8.00 – 8.15 spotkanie z wychowawcami w klasach
8.15 – 8.25 przejście na sale gimnastyczną, zajęcia miejsc
8.30 ROZPOCZĘCIE
8.35 – 9.35 występy cz. 1
9.35 – 9.45 PRZERWA
9.45 – 10.45 występy cz. 2
10.45 – 11.15 narada jury, podsumowanie, wręczenie nagród
11.15 – 11.30 ZAKOŃCZENIE
11.30 OBIAD
11.50 ODWOZY