Szanowni Państwo, zgodnie z prośbą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach  przekazujemy informacje na temat kampanii informacyjnej “Wybieraj zdrową żywność”  #EUChooseSafeFood. Ma ona na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest głównie do obywateli UE w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

Przedstawiamy również prezentacje na temat:

Pozostałe pliki informacyjne