Zadanie konkursowe:

Wykonaj leporello prezentujące najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Rozmiar leporello dowolny, zawierający minimum 6 zasad. Kategoria wiekowa: uczniowie klas IV – VIII.

Termin dostarczenia prac do 19.02. 2021 r. do szkoły (kartonik koło dyżurki).