Przypominamy o konkursie fotograficznym „Na tropach matematyki” Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Zdjęcia zgłaszane na konkurs mają mieć wymiar min. 13 cm x18 cm. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej. Termin zgłoszenia zdjęcia do konkursu to 31 marca. Zdjęcie należy dostarczyć do p. Iwony Tomaszewskiej.. Każde zdjęcie powinno zostać opatrzone tytułem nawiązującym do matematyki. Należy również dołączyć krótki opis wyjaśniający wybór autora co do zdjęcia i tytułu. Zdjęcie z opisem i tytułem pakujemy do nieprzezroczystej koperty. Powinna być do niego dołączona mała koperta z danymi autora: imię, nazwisko, klasa.