Zadanie konkursowe: Narysuj w programie Paint PISANKĘ wykorzystując poznane na lekcjach informatyki narzędzia oraz sztuczki. Na pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę. Termin wysyłania prac do 6 kwietnia 2022r. drogą elektroniczną do nauczycieli informatyki p. Agnieszki Kurowskiej lub Haliny Stryjskiej przez e-dziennik lub Teams