Szczegóły konkursu:

  • konkurs dla uczniów klas I-VIII,
  • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie sowy (ptaka kojarzonego z mądrością, książką i biblioteką) dowolną techniką i w dowolnym formacie, z użyciem wszystkich dostępnych środków wyrazu plastycznego, 
  • każdy uczestnik może przygotować jedną pracę, którą należy podpisać i dostarczyć do biblioteki do 23 października 2020 r.