RADA RODZICÓW ogłasza konkurs

„WIENIEC NIEPODLEGŁOŚCIOWY”

Zasady konkursu:
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszystkie klasy szkoły podstawowej i oddziały przedszkolne.
2. Stroik musi być w tonacji biało-czerwonej.
3. Każdy oddział biorący udział w konkursie otrzyma nagrodę w kwocie 50zł.
4. Wieńce należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 23 października 2020r.