Zadanie konkursowe: Narysuj w programie Paint WIOSNĘ wykorzystując poznane na lekcjach informatyki narzędzia oraz sztuczki. Na pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę. Termin wysyłania prac do 17 marca br. drogą elektroniczną do nauczycieli informatyki na e-maila:

agnieszka.kurowska@zsobrzycko.pl

h.stryjska@zsobrzycko.pl