Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na dużą rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Hasło tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi : „Z książką Ci do twarzy”