Na terenie szkoły działa system monitoringu. Administratorem danych wizerunkowych jest Zespół Szkół w Mieście Obrzycko, 64-520 Obrzycko, Plac Lipowy 12, w osobie dyrektora – Anny Rudy. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, które w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Zespół Szkół w Mieście Obrzycko przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.