SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM NA

NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Kategorie wiekowe:
Klasy 1-3
Klasy 4-8

Termin składania prac: 11.12.2020 r. biblioteka szkolna (lub karton przy dyżurce); prosimy o dołączenie karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Wymagania: format A6, technika dowolna (bez życzeń w środku)