10 stycznia 2022 uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze), gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.